Supervisió Per A Psicoterapeutes

Supervisió grupal en línia

Grup a càrrec de: Ana Gimeno-Bayón

Dates del trimestre: 

  • 16 i 30 d'abril
  • 14 i 28 de maig
  • 11 de juny

Data límit d'inscripció: 11 d'abril o fins cobrir les places disponibles.

Horari: 20h a 22h

Plataforma: Whereby

Preu: 215 euros (5 sessions)

QUÈ ÉS SUPERVISIÓ?

La supervisió és un recurs formatiu imprescindible per a qualsevol terapeuta a partir del qual, amb l'ajuda d'un terapeuta de més experiència, pot sentir-se acompanyat i pot fer un treball reflexiu en el seu progrés com a terapeuta. A través de la supervisió, el psicoterapeuta podrà treballar aquelles dificultats que es derivin de la seva pràctica professional ajudant-se tant dels aspectes teòrics com en els pràctics que envolten la psicoteràpia. A l'Institut Erich Fromm de Psicoteràpia Integradora Humanista, considerem que la supervisió és un aspecte important en la pràctica professional. És per això que oferim un servei de supervisió amb dues modalitats:

SUPERVISIÓ INDIVIDUAL

La modalitat individual pot realitzar-se presencialment o per videoconferència i preferentment serà realitzada per un psicoterapeuta reconegut com a supervisor per la FEAP (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas).

SUPERVISIÓ GRUPAL

La modalitat grupal ofereix la possibilitat de nodrir-se de les experiències d'altres professionals així com per compartir l'aprenentatge que es deriva de la reflexió compartida en el context de la supervisió. La supervisió grupal es realitza els dimarts, quinzenals, de 20 a 22 hores, a càrrec de la doctora en psicologia i supervisora reconeguda per la FEAP. Ana Gimeno - Bayón.