La Nostra Psicoteràpia

QUÈ ÉS LA PSICOTERÀPIA?

La psicoteràpia no consisteix simplement a donar consells, sinó a trobar la solució de canvi al mateix interior de la persona i a ajudar-lo a desenvolupar capacitats. És semblant a anar ensenyant i acompanyant a caminar la persona per un nou camí de llibertat respecte a les seves limitacions psicològiques.

 

La freqüència amb què s'acudeix a psicoteràpia varia. Al nostre institut el més habitual és acudir una hora a la setmana, encara que de vegades, per temes econòmics, o en anar resolent-se els problemes, la teràpia es pot espaiar. Alguns terapeutes ofereixen la possibilitat de treballar, excepcionalment, per telèfon o skype.

 

Hi ha diferents models de psicoteràpia (psicoanàlisi, cognitiva-conductual, constructivista, experiencial-humanista…) i tipus (individual, de parella, de família i de grup) i per a totes les edats (de nens, adolescents, adults…). D'entre aquests diferents models, nosaltres seguim el model creat en el mateix Institut pels seus directors, la Psicoteràpia Integradora Humanista.

A QUI LI VA BÉ FER PSICOTERÀPIA?

A més a més de les típiques qüestions de la psicoteràpia convencional (com ara la depressió, l'ansietat, timidesa, fòbies, descontrol emocional, la baixa autoestima, trastorns de la personalitat, un dol sense resoldre, els conflictes interpersonals, i un llarg etcètera) el nostre model s'estén més enllà d'aquestes àrees, ja que inclou i posseeix recursos eficaços per ajudar a qualsevol persona que, sense tenir cap problema psicològic especial, desitgi ser més eficaç o desenvolupar-se personalment, o en l'àmbit laboral i professional, o en la família, en l'educació, incrementar la seva creativitat i, en conjunt, el que la Psicologia Humanista- existencial denomina com a "creixement personal". També, per a aquells que desitgin conèixer-se millor, podem oferir la realització d'un psicodiagnòstic.

COM TRIAR AMB QUI FER-HO?

Topar-se amb un mal psicoterapeuta comporta un risc, de manera que quan algú decideix fer la psicoteràpia com es pot saber que s'està triant un bon terapeuta?


A l'Institut Erich Fromm de Psicoteràpia Integradora Humanista (amb terapeutes d'edats i estils personals variats) tenim un sistema curós per seleccionar el psicoterapeuta més adequat per a cada persona. Abans de començar la psicoteràpia, la persona interessada emplena un qüestionari que servirà per conèixer prou dades per a poder assignar a cadascú el professional més adequat per al seu cas en concret.

En el cas del nostre Institut, tots els professionals:
  • Són llicenciats o doctors en Psicologia per la Universitat i col·legiats en el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
  • Han seguit una important formació teòricopràctica de postgrau. Aquesta formació ha estat avalada per la Federació Espanyola d'Associacions de Psicoterapeutes (F. E. A. P.), una entitat destinada a garantir una pràctica psicoterapèutica de qualitat. A més a més, una bona part dels terapeutes de l'equip estan reconeguts per aquesta federació.
  • Tenir experiència pràctica en psicoteràpia abans de formar part de l'equip, és a dir, no s'estrenen en la pràctica professional.
  • Estan en formació contínua per poder conèixer els nous problemes i les noves solucions en el camp de la Psicoteràpia.

Aquests professionals no només comparteixen el local de l'Institut, sinó que formen un equip amb un alt nivell d'harmonia, que es reuneix periòdicament per compartir dubtes, experiències i troballes, i enriquir-se mútuament. Se senten responsables de contribuir al desenvolupament de la professió, dedicant temps i energia a participar en congressos i jornades, oferint generosament les seves aportacions per a l'avenç de la professió.