Articles de Psicoteràpia Integradora Humanista

Integració teòrica i/o tècnica de més de 20 models terapèutics

En aquesta jornada es pretén presentar les principals característiques, principis teòrics i tecnològics, el model psicoterapèutic que anomenem Psicoteràpia Integradora Humanista i, com a què es fa referència en el títol de les jornades, la qual cosa implica la integració de teoria i/o tècnics de més de vint models de psicoterapèutic.


El desenvolupament d'aquest model es va començar l'any 1980 i s'ha perfeccionat i consolidat durant aquests vint anys. L'equip de psicòlegs i psicòlogues que han aplicat, i que des de fa més de deu anys, es compon de tretze psicoterapeutes, resolt amb aquest mètode per a uns mil sis-cents pacients o clients - amb diferents trastorns de la personalitat i/o síndromes de psicopatologia. Amb aquesta xifra de mil sis-cents vull dir que han estat atesos en el marc de l'Institut Erich Fromm de la Psicologia Humanista, perquè si es van incloure pacients atesos fora del nostre Institut, per part dels membres del nostre equip o per altres psicoterapeutes que han completat la seva formació de postgrau amb nosaltres, la xifra augmenta significativament.


Presentació a càrrec de Rosa R.